GIẤY TỜ HÀNH CHÍNH

Công ty Thạch Đăng là công ty không chỉ chuyên về lĩnh vực tư vấn và môi giới bất động sản, mà còn chuyên nghiệp về lĩnh vực: Giấy tờ hành chính

Trong khoa học pháp lý, thủ tục hành chính được hiểu là cách thức, trình tự thực hiện thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước và cách thức tham gia vào các công việc quản lý hành chính của các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Thủ tục hành chính về đất đai trong Luật đất đai 2013 được quy định nhằm đảm bảo có một thiết chế để Nhà nước thực hiện việc quản lý đất đai như giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v…

Khi khách hàng bận tâm về Giấy tờ hành chính của một sản phẩm bất động sản, Công ty chúng tôi sẽ tư vấn và sẽ giúp khách hàng hoàn tất thủ tục Giấy tờ hành chính một cách nhanh chóng và chính xác.

Hãy liên hệ Công ty Thạch Đăng để được phục vụ khách hàng về Giấy tờ hành chính

Văn phòng công ty: 119 Trần Nhật Duật, P. Phước Hòa, Nha Trang

Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0905 643 079

 

Kết quả hình ảnh cho quyền sở hữu đất

 

Kết quả hình ảnh cho quyền sở hữu đất

 

 

Tìm kiếm dịch vụ
Tìm kiếm dịch vụ
Tìm kiếm dịch vụ