Tìm kiếm bất động sản

Đất xã tư nhân

Cần bán lô đất ở xã Diên Phú – huyện Diên Khánh

5.800.000 ₫ / m²

Không xác định
Thôn 3 - xã Diên Phú - huyện Diên Khánh
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079

Bán lô đất Thôn Tân Mỹ – xã Ninh Xuân – Thị xã Ninh Hòa

2.000.000 ₫ / m²

Không xác định
1276,7 m²
Thôn Tân Mỹ - xã Ninh Xuân - Thị xã Ninh Hòa
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079

Bán lô đất Thôn Tân Mỹ – xã Ninh Xuân – Thị xã Ninh Hòa

2.000.000 ₫ / m²

Không xác định
Thôn Tân Mỹ - xã Ninh Xuân - Thị xã Ninh Hòa
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079

Cần bán 6000m2 đất Xã Suối Tiên – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

2.000.000 ₫ / m²

Không xác định
6000 m²
Xã Suối Tiên - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079

Cần bán lô đất thôn Thái Thông – xã Vĩnh Thái – Nha Trang

1.100.000.000 ₫

Không xác định
188,6 m²
Thôn Thái Thông - xã Vĩnh Thái - Nha Trang
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079