Tìm kiếm bất động sản

Đất xã tư nhân

Đất xã Diên Tân – Diên Khánh

4.000.000.000 ₫

Không xác định
3832 m²
Xã Diên Tân - Huyện Diên Khánh
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079

Đất xã Diên Toàn – Huyện Diên Khánh

5.500.000 ₫ / m²

Không xác định
1640 m²
Xã Diên Toàn - Huyện Diên Khánh
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079

Đất xã Suối Tiên – huyện Diên Khánh

600.000 ₫ / m²

Không xác định
1ha3 m²
Xã Suối Tiên - huyện Diên Khánh
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079

Đất huyện Khánh Vĩnh

400.000.000 ₫

Không xác định
7770,8 m²
Thôn Sơn Thành - Xã Khánh Phú - huyện Khánh Vĩnh
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079