Tìm kiếm bất động sản

Bất động sản mua bán

Đất xã Suối Tiên – Diên Khánh

420.000.000 ₫

Không xác định
921,2 m²
Thôn Tân Khánh - xã Suối Tiên - huyện Diên Khánh
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079

Đất phường Ngọc Hiệp – Nha Trang

30.000.000 ₫ / m²

Không xác định
347,8 m²
Ngọc Sơn - phường Ngọc Hiệp - Nha Trang
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079

Nhà Hòn Nghê – Vĩnh Ngọc – Nha Trang

1.200.000.000 ₫

2
1
Đông
77 m²
Hòn Nghê - Vĩnh Ngọc - Nha Trang
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079

Đất mặt biển Bích Đầm

5.500.000 ₫ / m²

Không xác định
5638,3 m²
Bích Đầm - Vĩnh Nguyên - Nha Trang
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079

Đất xã Vĩnh Ngọc – Nha Trang

1.500.000.000 ₫

Không xác định
Thôn Xuân Lạc - Xã Vĩnh Ngọc - Nha Trang
BĐS Thạch Đăng
0905 643 079